הושלם שידרוג הסניף עם מקררים חדשים מתוצרת "CARREIR".