מקררים עצמאיים כוללים בתוכם את מערכת הקרור הדרושה להפעלתם.  

מקררים אלה בד"כ קטנים מאלה המיועדים לשמש בקו מקררים והם נועדו לשמש במקומות בהם לא קיימת מערכת מרכזית, במקרים בהם נדרש לשנות מיקומם לעיתים מזומנות וכמקררים זמניים/חלופיים במהלך שידרוג חנויות.  

לחברת "CARRIER" מגוון גדול של מקררים עצמאיים מכל הסוגים ולכל שימוש דרוש.